Ulovlige avfallsdeponier

Naturvernforbundet bruker nå flyfoto og feltarbeid for å avsløre at mange norske kommuner fortsatt har mye miljøfarlig avfall på avveie. Naturvernforbundet i Buskerud har dokumentert 28 ulovlige avfallsfyllinger i en enkelt kommune, Sigdal. For et år siden påviste det samme naturvernlaget 18 fyllinger i en annen Buskerud-kommune.Les mer