Underskriftskampanje mot utbygging i strandsonen på Sagene ved Tofte i Hurum

Tandberg Eiendom AS vil bygge boliger i strandsonen mellom Sagenehavna og Tyskerstranda på Tofte. Naturvernforbundet oppfordrer alle til å signere underskriftskampanjen mot planene.

Signer underskriftskampanjen her: https://minsak.no/sak/3071.