Ureglementert avfallsdeponi og brenning av dette i Krødsherad

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt et notat om dette til Krødsherad kommune

forurensning

Deponiet ligger på et industrifelt i Krødsherad kommune nær grensen til Modum kommune. Den inneholder en større mengde avfall, bildekk, eldre usikrede metalltanker og tønner, plasttanker i større mengder og diverse annet avfall.

På befaring den 31. mai var større mengder avfall brent og det brant fortsatt i deler av fyllingen.

NiB ved Harald Bårdseth har laget et notat med beskrivelse av situasjonen og forslag til tiltak, dette kan lastes ned fra rammen til høyre.