Utfordring til Finansministeren

Landsmøtet til Naturvernforbundet ble avholdt i helgen, og alle fylkeslagene fikk anledning til å holde en kort tale til finansminister Kristin Halvorsen. Naturvernforbundet i Buskerud holdt en varm appell for Trillemarka, og ba regjeringen verne Godfarfoss.

Kjære statsråd, ærede forsamling.

Er Trillemarka verd å kjempe for?
Trillemarka er regjeringens siste sjanse til å verne et så stort og unikt naturskogsområde i Sør-Norge. Gammel naturskog utgjør bare 2% av skogen i Norge og finnes bare som små flekker, men i Trillemarka utgjør den mesteparten og forskerne sier den har høyere tetthet av sjeldne og truede arter enn noe annet kjent skogområde. Likevel er kommunene og skogeiernes forslag bare å verne den skrinneste høystliggende halvparten. Da mister vi også de beste og biologisk rikeste områdene, for eksempel 7 av 9 bekkekløfter, som Norge har internasjonalt ansvar for. Vi mister den frodigste og lavestliggende og mest varmekjære del av skogen ned mot bygda til flatehogst og hyttebygging. Må vi bygge hytter i vårt mest verneverdige skogsområde?

Naturvernforbundet og Den norske turistforening står sammen om vern av hele Trillemarka. Tusen fotturister i 10 år gjør mindre skade for naturskogen enn en hogstmaskin på en dag. Først skogsbilveger, så hogst og hyttebygging, gir kortvarig profitt til enkelte, men varig tap av naturen for fellesskapet. Opplevelse av villmarkspreget natur får større og større verdi for kommende generasjoner og internasjonalt. Å gå inn i en gammel naturskog, er som å gå inn i eventyrets magiske rikdom, grønnsko, huldrestry, ulvelav og kongeørn trollbinder deg.

Trillemarka er for skognaturen hva Hardangervidda er for fjellnaturen; ingen vil i dag si vi burde vernet bare halve Hardangervidda. Det samme vil våre etterkommere si om Trillemarka.

Vassdragsutfordring; vern Godfarfoss
Da Dagalifallene ble vernet sammen med Hardangervidda for 25 år siden, ble Godfarfoss glemt. Fossen er av nasjonal verdi både som vassdrag og for friluftsopplevelse, utbygging strider mot intensjonene i Stortingsmeldinga om rikets miljøtilstand. Vi ber derfor vern Godfarfoss. Kjære statsråd, ærede forsamling.

Er Trillemarka verd å kjempe for?
Trillemarka er regjeringens siste sjanse til å verne et så stort og unikt naturskogsområde i Sør-Norge. Gammel naturskog utgjør bare 2% av skogen i Norge og finnes bare som små flekker, men i Trillemarka utgjør den mesteparten og forskerne sier den har høyere tetthet av sjeldne og truede arter enn noe annet kjent skogområde. Likevel er kommunene og skogeiernes forslag bare å verne den skrinneste høystliggende halvparten. Da mister vi også de beste og biologisk rikeste områdene, for eksempel 7 av 9 bekkekløfter, som Norge har internasjonalt ansvar for. Vi mister den frodigste og lavestliggende og mest varmekjære del av skogen ned mot bygda til flatehogst og hyttebygging. Må vi bygge hytter i vårt mest verneverdige skogsområde?

Naturvernforbundet og Den norske turistforening står sammen om vern av hele Trillemarka.  Tusen fotturister i 10 år gjør mindre skade for naturskogen enn en hogstmaskin på en dag. Først skogsbilveger, så hogst og hyttebygging, gir kortvarig profitt til enkelte, men varig tap av naturen for fellesskapet. Opplevelse av villmarkspreget natur får større og større verdi for kommende generasjoner og internasjonalt. Å gå inn i en gammel naturskog, er som å gå inn i eventyrets magiske rikdom, grønnsko, huldrestry, ulvelav og kongeørn trollbinder deg.

Trillemarka er for skognaturen hva Hardangervidda er for fjellnaturen; ingen vil i dag si vi burde vernet bare halve Hardangervidda. Det samme vil våre etterkommere si om Trillemarka.

Vassdragsutfordring; vern Godfarfoss
Da Dagalifallene ble vernet sammen med Hardangervidda for 25 år siden, ble Godfarfoss glemt. Fossen er av nasjonal verdi både som vassdrag og for friluftsopplevelse, utbygging strider mot intensjonene i Stortingsmeldinga om rikets miljøtilstand. Vi ber derfor: vern Godfarfoss.

Kjære statsråd, ærede forsamling.

Er Trillemarka verd å kjempe for?
Trillemarka er regjeringens siste sjanse til å verne et så stort og unikt naturskogsområde i Sør-Norge. Gammel naturskog utgjør bare 2% av skogen i Norge og finnes bare som små flekker, men i Trillemarka utgjør den mesteparten og forskerne sier den har høyere tetthet av sjeldne og truede arter enn noe annet kjent skogområde. Likevel er kommunene og skogeiernes forslag bare å verne den skrinneste høystliggende halvparten. Da mister vi også de beste og biologisk rikeste områdene, for eksempel 7 av 9 bekkekløfter, som Norge har internasjonalt ansvar for. Vi mister den frodigste og lavestliggende og mest varmekjære del av skogen ned mot bygda til flatehogst og hyttebygging. Må vi bygge hytter i vårt mest verneverdige skogsområde?

Naturvernforbundet og Den norske turistforening står sammen om vern av hele Trillemarka.  Tusen fotturister i 10 år gjør mindre skade for naturskogen enn en hogstmaskin på en dag. Først skogsbilveger, så hogst og hyttebygging, gir kortvarig profitt til enkelte, men varig tap av naturen for fellesskapet. Opplevelse av villmarkspreget natur får større og større verdi for kommende generasjoner og internasjonalt. Å gå inn i en gammel naturskog, er som å gå inn i eventyrets magiske rikdom, grønnsko, huldrestry, ulvelav og kongeørn trollbinder deg.

Trillemarka er for skognaturen hva Hardangervidda er for fjellnaturen; ingen vil i dag si vi burde vernet bare halve Hardangervidda. Det samme vil våre etterkommere si om Trillemarka.

Vassdragsutfordring; vern Godfarfoss
Da Dagalifallene ble vernet sammen med Hardangervidda for 25 år siden, ble Godfarfoss glemt. Fossen er av nasjonal verdi både som vassdrag og for friluftsopplevelse, utbygging strider mot intensjonene i Stortingsmeldinga om rikets miljøtilstand. Vi ber derfor: vern Godfarfoss.

Kjære statsråd, ærede forsamling.

Er Trillemarka verd å kjempe for?
Trillemarka er regjeringens siste sjanse til å verne et så stort og unikt naturskogsområde i Sør-Norge. Gammel naturskog utgjør bare 2% av skogen i Norge og finnes bare som små flekker, men i Trillemarka utgjør den mesteparten og forskerne sier den har høyere tetthet av sjeldne og truede arter enn noe annet kjent skogområde. Likevel er kommunene og skogeiernes forslag bare å verne den skrinneste høystliggende halvparten. Da mister vi også de beste og biologisk rikeste områdene, for eksempel 7 av 9 bekkekløfter, som Norge har internasjonalt ansvar for. Vi mister den frodigste og lavestliggende og mest varmekjære del av skogen ned mot bygda til flatehogst og hyttebygging. Må vi bygge hytter i vårt mest verneverdige skogsområde?

Naturvernforbundet og Den norske turistforening står sammen om vern av hele Trillemarka.  Tusen fotturister i 10 år gjør mindre skade for naturskogen enn en hogstmaskin på en dag. Først skogsbilveger, så hogst og hyttebygging, gir kortvarig profitt til enkelte, men varig tap av naturen for fellesskapet. Opplevelse av villmarkspreget natur får større og større verdi for kommende generasjoner og internasjonalt. Å gå inn i en gammel naturskog, er som å gå inn i eventyrets magiske rikdom, grønnsko, huldrestry, ulvelav og kongeørn trollbinder deg.

Trillemarka er for skognaturen hva Hardangervidda er for fjellnaturen; ingen vil i dag si vi burde vernet bare halve Hardangervidda. Det samme vil våre etterkommere si om Trillemarka.

Vassdragsutfordring; vern Godfarfoss
Da Dagalifallene ble vernet sammen med Hardangervidda for 25 år siden, ble Godfarfoss glemt. Fossen er av nasjonal verdi både som vassdrag og for friluftsopplevelse, utbygging strider mot intensjonene i Stortingsmeldinga om rikets miljøtilstand. Vi ber derfor: vern Godfarfoss.

Kjære statsråd, ærede forsamling.

Er Trillemarka verd å kjempe for?
Trillemarka er regjeringens siste sjanse til å verne et så stort og unikt naturskogsområde i Sør-Norge. Gammel naturskog utgjør bare 2% av skogen i Norge og finnes bare som små flekker, men i Trillemarka utgjør den mesteparten og forskerne sier den har høyere tetthet av sjeldne og truede arter enn noe annet kjent skogområde. Likevel er kommunene og skogeiernes forslag bare å verne den skrinneste høystliggende halvparten. Da mister vi også de beste og biologisk rikeste områdene, for eksempel 7 av 9 bekkekløfter, som Norge har internasjonalt ansvar for. Vi mister den frodigste og lavestliggende og mest varmekjære del av skogen ned mot bygda til flatehogst og hyttebygging. Må vi bygge hytter i vårt mest verneverdige skogsområde?

Naturvernforbundet og Den norske turistforening står sammen om vern av hele Trillemarka.  Tusen fotturister i 10 år gjør mindre skade for naturskogen enn en hogstmaskin på en dag. Først skogsbilveger, så hogst og hyttebygging, gir kortvarig profitt til enkelte, men varig tap av naturen for fellesskapet. Opplevelse av villmarkspreget natur får større og større verdi for kommende generasjoner og internasjonalt. Å gå inn i en gammel naturskog, er som å gå inn i eventyrets magiske rikdom, grønnsko, huldrestry, ulvelav og kongeørn trollbinder deg.

Trillemarka er for skognaturen hva Hardangervidda er for fjellnaturen; ingen vil i dag si vi burde vernet bare halve Hardangervidda. Det samme vil våre etterkommere si om Trillemarka.

Vassdragsutfordring; vern Godfarfoss
Da Dagalifallene ble vernet sammen med Hardangervidda for 25 år siden, ble Godfarfoss glemt. Fossen er av nasjonal verdi både som vassdrag og for friluftsopplevelse, utbygging strider mot intensjonene i Stortingsmeldinga om rikets miljøtilstand. Vi ber derfor: vern Godfarfoss.

Godfarfoss
Foto: Øystein Engen

Trillemarka
Foto: Øystein Engen