Uttalelse til Buskerudbysamarbeidet og høringssvar til hytteplaner i Krødsherad og Sigdal

NiB har avgitt uttalelse til Buskerudbysamarbeidet (Buskerudbyen) angående justert Buskerudbypakke 2, datert 02.02.2018. NiB har deltatt i referansegruppa for dette arbeidet. FNF Buskerud har send høringssvar til Krødsherad og Sigdal kommuner til «Felles planprogram for delplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019-2035», datert 05.02.2018.

Uttalelse og høringssvar kan lastes ned i rammen til høyre