Uttalelse til kommunedelplan for E 16 Skaret-Hønefoss

Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom har sendt høringsuttalelse til Hole og Ringerike kommuner

Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom har sendt høringsuttalelse til Hole og Ringerike kommuner. Uttalelsen gjelder kommunedelplan med konsekvensutredning for E 16 Skaret-Hønefoss.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom uttrykker stor bekymring for både klimakonsekvensene og for konsekvensene for naturmiljø og matjord av et eventuelt stort vegprosjekt gjennom det verdifulle landskapet i Hole og Ringerike