Vandrefalk i Buskerud 2021 – 2023:Utbredelse og hekkestatus

Naturvernforbundet i Buskerud ved Tore Gunnarsen har kartlagt vandrefalk i fylket i perioden 2021 – 2023. Dette har resultert i en rapport som er ferdig og publiseres nå.

Thor Østbye

Rapporten bygger på kunnskap fra tidligere langvarig arbeid med innsats fra mange personer. I perioden 2021 – 2023 vises det en negativ trend med nedgang på 29 % i antall hekkende par. Det er bare funnet en ny hekkelokalitet i Buskerud. Etter toppåret med 107 unger i 2020 har det de tre neste årene bare kommet hhv 64, 64 og 69 unger på vingene. Det ser ut til at hovedårsaken til bestandsnedgangen ligger i overvintringsområdene.

Les rapporten i lenka nedenfor.