Vandrefalk og horndykker 2014

I mars 2008 ble det formelt oppretta ei rovfuglgruppe i NiB. Deltakerne i gruppa gjør et stort arbeid med kartlegging av rovfugl i fylket. Også kartlegging av horndykker har vært en del av gruppas arbeid. Nå presenteres arbeidet i 2014 for disse artene.

horndykker

Torgrim Breiehagen (ansvarlig) og Per Furuseth var ansvarlige for arbeidet med horndykker i 2014. Totalt ble det funnet 4 hekkende par i Øvre Hallingdal. Ungeproduksjonen i 2014 var på 9 unger.

Tore Gunnarsen har sammenstilt resultatene fra arbeidet med vandrefalk. I 2014 ble det funnet 47 par i Buskerud, med en rekordhøy produksjon av 91 unger!

Les mer om denne spennende artens status i Buskerud, – falken som fikk symbolstatus i kampen mot pesticider. Tore vil ha et faglig innslag om arten under årsmøtet i NiB 23. mars.