Vandrefalk

Kartlegging av vandrefalk i Buskerud

Thor Østbye

Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud har siden 2008 arbeidet med kartlegging av utbredelse og hekkestatus for vandrefalk i Buskerud fylke. Det er publisert rapporter for arbeidet fra 2008, 2009, 2010/11 og 2012/13 som alle kan leses her. Ansvarlig for arbeidet med arten er Tore Gunnarsen.