Vannscootere på Fiskumvannet

NOF avdeling Buskerud har sendt brev til Øvre Eiker kommune datert 25.06.18 vedrørende bruk av vannscooter på Fiskumvannet.

Leder Steinar Stueflotten i NOF avd. Buskerud sier bl.a. «Regjeringen har nylig bekreftet at kommuner kan forby bruk av vannscooter lokalt, se vedlagte informasjonsskriv fra Norsk Friluftsliv datert 28.05.2018.»

Brevet fra NOF og informasjonsskrivet fra Norsk Friluftsliv kan lastes ned fra rammen til høyre.