Vedrørende ønsket om nytt mottak for næringsavfall på Lyngås

8.12.2017 ga Fylkesmannen i Buskerud tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av næringsavfall og farlig avfall på Lyngås. Søker var Stena Recycling AS.

Motstanden i lokalsamfunnet var massiv; med folkemøte, klager, pressedekning, underskriftkampanje … Tillatelsen ble også påklaget av oss. Klagen kan leses her

 Nå ønsker Baut AS og Stena Recycling AS å starte opp med reguleringsplanarbeid (detaljregulering) for å avklare arealbruken for Lyngås i forhold til etablering av gjenvinningsanlegg for næringsavfall, denne gang uten mottak av blant annet farlig avfall, smittefarlig avfall og kasserte privatbiler. Anlegget ønskes etablert vest for RfD’s gjenvinningsstasjon. Prinsippvurderingen har vært ute på forhåndshøring.

Vår uttalelse til forhåndshøringen kan leses her