Vellykka fagsamling om naturtypen slåttemark

I dagene før slåttekurset ble det på Ryghsetra gjennomført en fagsamling om den utvalgte naturtypen slåttemark. Fagsamlingen ble arrangert av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Buskerud ved miljøvernavdelingen. Teknisk arrangør var Naturvernforbundet i Buskerud. Totalt var 50 personer til stede under samlingen

Direktoratet for naturforvaltning (DN), i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og med NiB som teknisk arrangør, inviterte til fagsamling om den ”Utvalgte naturtypen slåttemark” på Ryghsetra/Solsetra 5. og 6. juli. Dette skjedde i forkant av slåttekurset. Totalt var det 28 deltakere, ytterligere 7 personer fra arrangørene mens Naturvernforbundet i Buskerud stilte med 8 medhjelpere til gjennomføringen. I tillegg kom de internasjonale gjestene til slåttekurset, 8 i tallet.

Målgrupper for samlinga var skjøtselsgruppene (for slåttemarker) i fylkene, fylkesmennene (ved miljøvern- og landbruksavdelingene), fylkeskoordinatorer for handlingsplaner, konsulenter, kommunalt ansatte, grunneiere.

Målet med samlingen:

Kontakt mellom medlemmer i skjøtselsgrupper og andre som arbeider med eller er interessert i kulturlandskap og spesielt slåttemark

Etablere felles faglig plattform for skjøtsel av slåttemark

Ferdigstille skjøtselsplan for Ryghsetra

Samlingen åpna med et meget spennende foredrag av professor Urban Emanuelsson  (Centrum för biologisk mångfald, Uppsala): ”Europeiske slåttermarker, uppkomst, värden och skötsel”. Videre bidro kulturlandskapsforsker Ann Norderhaug og ressurspersoner fra DN med foredrag. I feltarbeidet bidro bl.a. Arne Fjellberg og Even Woldstad Hanssen, som begge er ressurspersoner under slåttekurset, og som kjenner enga på Ryghsetra svært godt.

De utenlandske gjestene til slåttekurset bidro med foredrag fra hhv. 2 områder i Transylvania i Romania, og fra Extremadura i Spania.

Fra fagansvarlig for samlingen hos DN, Sissel Rübberdt, fikk NiB følgende tilbakemelding etter samlingen: ”Takk for en glimrende tilrettelegging for fagsamling! Det var strålende opplegg og et fantastisk sted å være.”