Vellykket humlemøte på Kongsberg

Over 50 deltakere fikk en grundig innføring i humlenes liv i rådhuskantina i går.

Roald Bengtson er en engasjert foredragsholder med store kunnskaper om humler. Humlenes livssyklus, artsbestemmelse, vernestatus, trusler og tips for hageeiere ble grundig belyst i fordraget. Foredraget, et faktaark om humler og en artikkel med informsjon om bygging av humlekasser kan lastes ned i rammen til høyre.

For de som er interessert i mer informasjon kan bøkene som ble nevnt i foredraget bestilles fra http://naturogfritid.no (søk på ‘humler’).