Vellykket oljefrimøte på Kongsberg

Kongsberg kommune og Naturvernforbundet arrangerte et informasjonsmøte for hvordan man skifter fra olje til alternative energikilder. Det var «stinn brakke» i rådhuskantina med ca. 250 personer.

Fagsjef i Naturvernforbundet Holger Slaupitz holdt først et innlegg om hvorfor man, ut fra et overordnet perspektiv, bør skifte ut olje med andre energibærere.

En representant fra forsikringsbransjen viste ulike eksempler på lekkasjer fra nedgravde oljetanker og hva det kostet å rydde opp etter dette.

Fagsjef Knut Olav Knutsen fra VVS-Foreningen hadde en grundig gjennomgang av ulike alternativer til olje i energiforsyningen.

Silje Østerbø, som er prosjektansvarlig for klimaprosjektet Oljefri i Naturvernforbundet, avsluttet med en gjennomgang av tilskuddsordningene til Enova og viste Naturvernforbundets nettsider http://www.oljefri.no hvor man kan finne mer informasjon om temaet.