Vellykket Slåttekurs gjennomført

Det 18. slåttekurset ble gjennomført på Ryghsetra i juli.

Kulturverk har laget en fin reportasje om årets Slåttekurs, som de har lagt ut på sin hjemmeside,
link finner du her.