Vern av Nedalselva

Nedalselva har sitt utspring i fjelltraktene mellom Numedal og Nedre Eggedal. Den ble vernet i 2005.

Nedalselva drenerer deler av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Fra før var Simoa vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan 1 i 1973, men for 41 år siden ble dette sidevassdraget av uklare grunner holdt utenfor vedtaket. Når verneplanen for vassdrag skulle suppleres var det naturlig at Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ga innspill om vern til vassdragsmyndighetene. På nytt var Tom H. Hoftons fagbiologiske registreringer avgjørende og delnedbørsfeltet på 64 km2 ble omfattet av vassdragsvernet.