Verneverdige vassdrag i Buskerud

2 tredjedeler av norske vassdrag er utbygd, mange av de resterende er i faresonen.

Naturvernforbundet i Buskerud mener at det ikke skal bygges ut mer småkraft i fylket før det foreligger en samlet utredning og plan for hvilke vassdrag det eventuelt kan aksepteres inngrep i.