01.10.02 Skaulen går fri, men landskapet omkring ødelegges

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

01.10.02 Skaulen går fri, men landskapet omkring ødelegges

Publisert som leserinnlegg i Stavanger Aftenblad mandag 30. september 2002.

Meget listig forsøkte Aftenbladets artikkel om Saudautbyggingen å bagatellisere naturskadene. «Skaulen gå fri», heter det.

Av Rolv Egelandsdal
Naturvernforbundet i Rogaland

Men det har da aldri vært snakk om å bygge ut fjellet. Det er området omkring som har fått navnet Skaulenområdet, og det dreier seg om fjellområdet mellom Sauda- og Hylsfjorden. Her vil større og mindre vassdrag legges i rør flere steder, nettopp i de områdene folk flest ferdes. Elver og bekker er levende, sentrale deler av landskapet, og kan selvsagt ikke erstattes av noen hundre liter minstevannføring. Klima og årstid gjør at vassdragene stadig skifter; det er en del av naturopplevelsen.

Ødelegger helheten
Når Direktoratet for Naturforvaltning tar så sterk avstand fra denne utbyggingen, er det nettopp av disse grunner. De sier blant annet: «Det er svært viktig å legge til grunn at det er helheten i landskapet/vassdragene som vil tape, dersom området blir utbygget som omsøkt».

Allerede for 20 år siden behandlet fylkeskommunen en verneplan for vassdrag i Rogaland. Her var de aktuelle vassdragene med, og dette vern er bekreftet flere ganger av et politisk flertall i fylket. Med så stor grad av utbygging som har funnet her, har det vært avgjørende å sikre noen vassdrag. Sist dette ble bekreftet, var da Sauda-utbyggingen ble behandlet i Fylkestinget i 2000, hvor 40 av 57 representanter gikk inn for vern av disse vassdragene, men støttet en mindre utbygging.

Senere har som kjent Arbeiderpartiet gjort kuvending i denne sak. Et hån mot det langsiktige vernearbeidet som tidligere fylkesting har arbeidet fram. Vi får satse på at partiet sentralt tar større ansvar.

På jumboplass
Stortinget har hittil behandlet fire verneplaner og vedtatt vern av vassdrag tilsvarende 36 Sauda-utbygginger, eller vel 20 prosent av landets vannkraft. Her ligger Rogaland på en jumboplass med bare 7 prosent; noe som må være et signal til våre politikere. I disse dager legger NVE fram forslag til en verneplan 5. Her foreslås 63 vassdrag vernet, med en teoretisk kraft tilsvarende 10 Sauda-utbygginger. Gledelig nok er Bjerkreim-vassdraget blant disse. Ikke minst på denne bakgrunn virker det noe søkt når leder for vernegruppen forsøkes satt til veggs med valget mellom full utbygging eller gasskraftverk, eventuelt skitten strøm fra utlandet, som det kalles. Det er større fare for at Rogaland en dag vil bli sittende med ett eller flere gasskraftverk, men uten noe tilnærmet forsvarlig vassdragsvern.

Relaterte saker:

Alt om Saudautbyggingen: Vernegruppa

Skaulen går fri, ikke fossene (Stavanger Aftenblad)

Løftebrudd i miljøpolitikken?

Lingvong for fall?

FNF i Rogaland går imot full utbygging i Saudafjellene