04.03.03 Ungdomspartia viser vei i Sauda-saka

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

04.03.03 Ungdomspartia viser vei i Sauda-saka

Pressemelding fra Vernegruppa for Saudavassdraga

Ungdomspartia viser vei i Sauda-saka (pdf fil)

”Hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging” står det å lese i Sem-erklæringen. Derfor er det spesielt gledelig at de politiske ungdomspartia, unntatt FrpU, nå sier klart i fra at de går imot en storstilt Saudautbygging.

I den pågående lobbyvirksomhet mot Storting og Regjering fremhever utbyggingsinteressene, som et av sine hovedpoenger, at en Saudautbygging er skånsom og miljøvennlig. For Vernegruppa er det godt å konstatere at ungdomspartia har gjennomskuet dette, og tvert imot viser til de store verdiene som vil kunne gå tapt. Dette støttes også av Direktoratet for naturforvaltning som mener utbyggingsforslaget vil gi så ”stor grad av skader og konflikter at det framstår som både uaktuelt og uakseptabelt”.

Samarbeidsregjeringen mener at potensialet for fremtidige vannkraftutbygginger sett i forhold til verdien av å sikre de gjenværende naturområdene gjør at epoken med store vannkraftutbygginger er over.

Sauda-saka er eksamensprøven på om regjeringen står ved Sem-erklæringen. Ungdomspartia har vist vei.

Vernegruppa for Saudavassdraga
Jarle Lunde, Tlf 90667031
Karl Andreas Knutsen, Tlf 90563567
www.vernegruppa.com

Relaterte saker: