05.11.01: Vi var på Synergi 21, men hvem så oss?

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

05.11.01: Vi var på Synergi 21, men hvem så oss?

At kronprinsparet gikk rett forbi Naturvernforbundets stand på Synergi 21 konferansen , var ikke den største skuffelsen ved arrangementet i Stavanger . Det var derimot den svake publikumsoppslutningen om «årets nasjonale høydepunkt» på miljøsektoren.

Myldreplass uten myldring
Av Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland

Det heter ikke utstilling lenger. Det heter myldreplass. Ihvertfall var det det begrepet som ble brukt om utstillingen i Stavanger Idrettshall under Synergi 21-konferansen i oktober. Det er synd å si at det myldret. Stillhet er en mer dekkende beskrivelse av opplevelsen på vår 22 kvm. store stand. Vi som betjente standen fikk det ikke særlig travelt, bortsett fra i pausene i plenumsdebatten når over 1000 konferansedeltakere strømmet ut i hallen. Tilstrømmingen fra byens befolkning var direkte svak, noe som antagelig skyldes elendig markedsføring og ukurante åpningstider. Vi syntes vi hadde en god utstilling å by publikum, ikke minst takket være en flott innsats fra reklamelinja ved Lundehaugen videregående skole. 25 elever og to lærere sørget for en svært visuell og god presentasjon av temaet biologisk mangfold i Stavanger og Rogaland. På standen rettet vi et kritisk søkelys på kommunen og fylkets evne og vilje til å ta vare på arter og deres leveområder. Synd da at så få fikk anledning til å bli kjent med våre synspunkter.


Bildet viser litt fra Naturvernforbundets utstilling på Synergi 21

Hvordan selve konferansen forløp skal vi ha sagt mindre om, ettersom undertegnede tilbrakte det meste av tida på standen og på Store Marøy. Naturvernforbundet var ansvarlig for to losturer til Store Marøy med i alt 19 konferansedeltakere. Det kunne antagelig vært flere om den tekniske arrangøren, Stavanger kommune, hadde gjort jobben sin. Det hersket nemlig full forvirring blant de påmeldte turdeltakerne om det meste. Her et knippe spørsmål vi overhørte: Starter turen utenfor Stavanger Forum eller i Vågen? Hvor er Vågen og hva heter båten? Hvordan kommer vi til Vågen? Med innleid buss eller med rutebuss? Når kommer rutebussen og hvor går den? Hva skal egentlig skje på Store Marøy?
Forvirringen førte til at vi reiste fra 12 turdeltakere som kom med leid buss til Vågen en halv time etter avreisetidspunkt kl. 15. Skipperen på «Ry-Fri» fikk heldigvis melding om de forlatte, og reiste sporenstreks inn og hentet dem. Men programmet på Marøy ble naturlig nok svært amputert.
Vi ser at Stavanger ønsker å gjøre Synergi 21 til et fast arrangement. Skal vi være med ved neste korsvei må det gjøres en langt bedre jobb i forberedelser og markedsføring. Konferansebyen Stavanger kan bedre enn dette!