10.03.02: Politanmelder oljeutslipp på Jærkysten

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

10.03.02: Politanmelder oljeutslipp på Jærkysten

Stavanger 10.03.02

Telefax til:
Statens Forurensingstilsyn
Oljevernavd. – Horten

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Lensmannen i Klepp
Sandnes Brannvesen
NRK-Rogaland
Stavanger Aftenblad
Rogalands Avis
Jærbladet

Oljesøl på Jærkysten i helga må etterforskes

Flere hundre sjøfugler kan ha omkommet i et alvorlig oljesøl langs Jærkysten i helga. Naturvernforbundet i Rogaland ber om at det straks blir iverksatt etterforskning for å få brakt på det rene hvem som står bak den miljøkriminelle handlingen.
Søndag 10.mars mellom kl. 12 og 16 talte Naturvernforbundet 16 oljedøde eller døende sjøfugler på en ca. 1000 meter lang strandstrekning mellom Litle Fuglingen på Borestranda og Reve havn. Med unntak av en toppskarv og en svartbak, var samtlige oljedrepte og skadede fugler av arten lomvi. 6 av lomviene satt på stranda og var i live, men så sterkt tilsølt av olje at de ble avlivet på stedet av turfolk og av Naturvernforbundets representant.

To av lomviene er tatt vare på som bevis og vil bli overlevert til Stavanger Museum mandag. I tarebeltet innerst i Moldvika fant vi en 20-30 liters plastdunk sannsynligvis inneholdende spillolje. Denne dunken ble søndag brakt til Sandnes Brannvesen (ref.Kåre Kyllingstad) for oppbevaring med tanke på eventuelle undersøkelser av innholdet.

Vanligvis er det bare ti prosent av oljeskadede sjøfugler som når land. De fleste omkommer og forsvinner på åpent hav. Ettersom vi registrerte 16 nylig oljedøde og døende sjøfugler på en kort kyststrekning, tyder det på at oljesølet har skjedd i løpet av fredag eller lørdag. Sølet kan ha tatt livet av minst 200 sjøfugler, og må betraktes som en alvorlig miljøkriminell handling, sannsynligvis forårsaket av et skip som har passert langs Jærkysten i helga.

Vi observerte intet oljesøl i sjøen søndag. På land hadde oljen forurenset et flere meter bredt belte av rullesteinskysten fra Sandsenden og hele strekningen til Reve havn. Hvorvidt oljesølet har rammet andre deler av Jærkysten kjenner vi ikke til. Lensmannen i Klepp har opplyst til oss at de første meldingene om oljesøl innkom allerede lørdag.

Vi ber om at SFT gjør alt som er praktisk og teknisk mulig for å spore opp forurenseren, slik at denne kan bli stilt til ansvar for sin ulovlige handling.
Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder