11.08.02 Bli med på tur til Lysefjordens ukjente fjell søndag 1. september

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

11.08.02 Bli med på tur til Lysefjordens ukjente fjell søndag 1. september

Du ser det fra Preikestolen. Fjellplatået mellom Lysefjorden og Espedalen. Et spennende turterreng som kan bli enda bedre hvis og når Lyse Energi river to høyspentlinjer som går gjennom området.

Vi går over fjellet fra Oaland til Fossmark og hører om kalking av fjellvatn, kraftlinjer og kraftutbygging i Fossmarkåna. 6-7 km. Ca. 5 timer.

Leid buss fra Byterminalen i Stavanger kl. 10.00, fra Ruten i Sandnes kl. 10.30 og fra Oanes ferjekai kl. 11.20. Retur med buss fra Fossmark ca. kl. 16.30, til Stavanger ca. kl. 18.00.

Pris: kr 150,- og kr 75,- (pensjonister og barn). Deltakere fra Oanes: Voksen kr 50,- og kr 25,- (pensjonister og barn).
Påmelding til Stavanger Turistfornening (tlf. 51 84 02 00) innen fredag 30. august kl. 12.00.

Arrangør: Naturvernforbundet i Rogaland.

Relaterte saker:

28.02.02: 25 mil kraftlinjer rives

18.09.01: Naturvernforbundet uttaler seg negativt om ny kraftlinje

Stavanger Turistforening

Andre turforslag i Lysefjorden: Fjordhopping