13.03.03 Kjendisopprop mot Lyse!

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

13.03.03 Kjendisopprop mot Lyse!

Kjendisopprop mot Lyse!

Kjendiser i Stavanger sier fra, og oppfordrer folk til å Gi Lyse Sparken. Kjendisoppropet overleveres til Lyse Energi torsdag 13 mars kl. 11.45

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har lansert kampanjen «Gi Lyse Sparken», der de oppfordrer Lyse Energis kunder til å skifte til en miljøvennlig strømleverandør. Nå har også flere av kjendisene i Stavanger sluttet seg til kampanjen ved å skrive seg på et opprop mot Lyses storstilte satsing på gass på Nord Jæren. Kjendisene oppfordrer Lyse til å satse på fornybar energi fremfor forurensende fossilgass.


Oppropet er vedlagt.
Overrekkelsen vil skje på Lyse Energis lokaler torsdag 13 kl 11.45.

Trykk gjerne fra oppropet, og for mer informasjon, ring Marit Hepsø på 51 52 87 78 / 909 88 114
Eller Randi Alsos på 51 52 87 78 / 909 88 114.

www.fossilgass.no/sparklyse kampanjeside for «Gi Lyse Sparken»-kampanjen

Kjendisopprop mot Lyse!

For å vise sin protest mot Lyse Energis storstilte satsing på fossilgass oppfordrer en rekke lokale kjendiser Lyse-kunder til å skifte strømleverandør.
Oppropet er undertegnet av blant andre Thomas Dybdahl, Tor Obrestad og Tore Renberg.


Lyse Energi har planer om å legge gassrør under Boknafjorden. Dette prosjektet skal forsyne Nord-Jæren med gass, en fossil energikilde som fører til utslipp av CO2. I Kyoto-protokollen, som blant annet Norge har sluttet seg til, er det bestemt at utslippene av CO2 og andre klimagasser skal ned. Dette fordi utslipp av klimagasser fører til farlige klimaendringer. Norges utslipp ligger allerede langt over målsetningen, og det haster med å redusere utslippene!

Det blir derfor helt feil når Lyse med sitt gassprosjekt på Nord-Jæren øker utslippene av CO2. Hvis Lyse utnytter hele kapasiteten i gassrøret vil utslippene av CO2 bli på over 2,3 millioner tonn – tilsvarende CO2 utslippene fra 600 000 biler.

Det bærekraftige og miljøvennlige alternativet til fossilgass er energisparing og bruk av fornybare energikilder som vind, sol, vann, jordvarme og bioenergi. Lyses fossilgass vil fortrenge miljøvennlige energialternativer.

Lyse har nå satset over en halv milliard kroner på forurensing. Hva om disse pengene hadde blitt brukt på fornybar energi i stedet?

Kampanjen «Gi Lyse Sparken!» er satt i gang av Naturvernforbundet i Rogaland og Natur og Ungdom.

Følgende personer har skrevet seg på oppropet, og krever at Lyse Energi skrinlegger de forurensende gassplanene:

» Tor Obrestad, forfatter og journalist
» Thomas Dybdahl, musiker og vinner av Spellemannsprisen
» Hallgeir Langeland, nestleder i Stortingets Energi- og Miljøkomité
» Vegard Hoel, skuespiller
» Arne Hovda, skuespiller og medlem i Dozerne
» Tore Renberg, forfatter
» Erik Thoring, forfatter og daglig leder i Rogaland Naturvernforbund
» Marianne Holter, skuespiller og revyartist

Relaterte saker: