13.03.03 Naturvernforbundet anmelder oljesøl

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

13.03.03 Naturvernforbundet anmelder oljesøl

Inntil 13.mars hadde ornitologer registrert over 400 oljedrepte sjøfugler langs Rogalandskysten. Hvor oljesølet kommer fra er foreløpig ukjent. Naturvernforbundet har anmeldt det ulovlige oljesølet til Økokrim og Rogaland Politidistrikt.

Rogaland Politidistrikt
Lagårdveien 6
4010 Stavanger

Økokrim Postboks 8193, Dep
0034 Oslo

Stavanger 04.03.03


Anmeldelse av ulovlig utslipp av olje utenfor Rogalandskysten/Jærstrendene landskapsvernområde Som det vil være kjent fra media de siste dagene har det skjedd utslipp av olje utenfor Rogalandskysten som har medført omfattende sjøfugldød. Oljeutslippet er et brudd på forurensingslovens hovedregel, og vi anmoder Rogaland Politidistrikt om å iverksette etterforskning.

Ut fra rapporter om registrerte oljeskadede sjøfugler på Jærstrendene er det mye som tyder på at det ulovlige oljesølet har skjedd i begynnelsen av uke 9. Det er videre grunn til å tro at oljesølet kan ha skjedd over et stort sjøområde ettersom det er registrert oljeskadet/drept sjøfugl på hele kyststrekningen fra Hå kommune i sør til Karmøy kommune i nord. I dag har vi også registrert rapporter om oljeskadet sjøfugl så langt nord som til Mørekysten.

Som det vil være kjent for politidistriktet inntraff en tilsvarende oljesøl- episode utenfor Rogalandskysten fra ca. 8 mars i 2002. I forbindelse med dette utslippet ble det talt i alt 537 oljedrepte sjøfugler .(«Oljeskadde sjøfugler langs Rogalandskysten i mars 2002-Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland april 2002″) Naturvernforbundet i Rogaland politianmeldte det ulovlige utslippet 11.03.02. Det samme gjorde Fylkesmannen i Rogaland. Saken ble henlagt 3.10.02 (2230/02-29)»da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen».

Den ulovlige oljedumpingen utenfor kysten vår representerer er en alvorlig miljøkriminell handling fordi det påfører miljøet, verneområder og utryddingstruede alkefugler stor skade. Vi frykter at oljedumpingen vil fortsette dersom miljøvernmyndigheter, politi og påtalemyndighet ikke klarer å identifisere gjerningsmann.

Vi vil med dette anmode Rogaland Politidistrikt og Økokrim om å gi denne anmeldelsen høyeste prioritet og sette inn de ressurser som er nødvendig for å pågripe og straffe forurenseren.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland Agder og Rogaland Natur og Ungdom

Erik Thoring
Daglig leder

Marit Hepsø
Regionsekretær

Gjenpart til:
Justisdepartementet ved statsekr. Jørn Holme Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Norges Naturvernforbund Norsk Ornitologisk Forening

Relaterte saker: