13.09.01: Naturvernforbundet møter Norske Shell

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

13.09.01: Naturvernforbundet møter Norske Shell


Norske Shell og Risavikas framtid
Invitasjon til lunsjmøte i Risavika onsdag 19.09. kl. 11.30-15.30

Naturvernforbundet i Rogaland og Norske Shell inviterer til et uformelt lunsjmøte på Shells hovedkontor i Risavika. Det er tre tema som blir tatt opp på møtet:
1) Shell-raffineriet er demontert og 98 prosent av raffineriet er sendt til ombruk eller resirkulering. Representanter fra Shell orinterer om bakgrunn, mål og gjennomføring av ryddeprosessen.
2) Grunnen på raffineritomta er forurenset. Shell har nå lagt en plan for oppryddingsarbeidet og vil presentere denne planen for oss.
3) Sola kommune jobber med en ny reguleringsplan for den omlag 1000 dekar store raffineritomta. Tomta inkluderer blant annet strandsone og skjærgård som kan være av stor verdi for naturvern- og friluftsinteresser. Møtet avsluttes med en befaring av raffineritomta.
Møtet avsluttes kl. 15.30.
Har du lyst å bli med på møtet melder du deg på innen kl. 12.00 tirsdag 18.9. Meld også fra om du trenger skyss, slik at vi kan organisere samlet transport til og fra Risavika. Påmelding skjer til vår e-post adresse: rogaland@naturvern.no eller til Naturvernforbundet på tlf. 51 52 88 11 eventuelt til undertegnede på tlf. 51 89 06 90.

Velkommen!