14.11.01: Spar Stavanger for helikopterstøy

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14.11.01: Spar Stavanger for helikopterstøy

Stavanger Kommune
att: miljøvernsjef Olav Stav

Stavanger 14.11.01

Vedr. Helikopterlanding i Stavanger sentrum

Vi viser til vårt brev av 22.02.00 hvor vi tok sterk avstand fra planene om å etablere sightseeing-flygning med helikopter fra byens sentrum. Byplanavdelingen behandlet en søknad om dette (31.01.00) og slo fast at saken krevde en mer detaljert søknad før den kunne behandles i Stavanger kommune.
I sommer har imidlertid en mindre antall helikopterflyggninger funnet sted med start- og landingssted på plassen utenfor Oljemuseet. Det er selskapet NorCopter på Sola som har gjennomført disse flygningene. Vi kan ikke se at verken kommunen eller havnevesenet har gitt tillatelse til flygningene. Oljemuseet har imidlertid vært forespurt og uttalt at det ikke har noe å innvende mot helikopterselskapets aktiviteter.
Vi mener det er helt uakseptabelt å etablere en mer eller mindre fast ordning ved Oljemuseet som vil være en kilde til sterkt økt bystøy og utvilsomt vil medføre økt risiko for omgivelsene.
Oss bekjent har selskapet søkt om å få etablere start- og landingsplass i Mekjarvik. Det vil dekke selskapets behov for sightseeing-flygninger og det vil samtidig være en betydelig bedre løsning for byen.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder

Rolv Egelandsdal
Saksbehandler