15.04.02: Ros til Stavanger-ordfører

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

15.04.02: Ros til Stavanger-ordfører

Stavanger 15.04.02

Ordfører Leif Johan Sevland
Haakon VII’sgt. 11
4005 Stavanger

Vedr. ny turvei gjennom Eskelandsskogen

Vi har med stor glede registrert at det nå er opparbeidet ny turvei gjennom Mississippiskogen (Eskelandsskogen). Samtidig er gangbruene på hovedstien ved Store Stokkavatn fjernet.

Som du kjenner til har Naturvernforbundet engasjert seg i saken, fordi denne adkomsten til Stokkavatnet har vært etterlyst av mange brukere. Vi har i tidligere brev krevd at turveien ble klar til årets Stokkavannsmarsj, og noterer med glede at dette «kravet» er innfridd med god margin. Vi vil berømme deg og dine medarbeidere for en rask og effektiv løsning på en sak som har opptatt mange av byens brukere av friområdet.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Arne Næsheim
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder