15.05.03 Oljestank i Kleppeloen

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

15.05.03 Oljestank i Kleppeloen

Klepp kommune Pb. 25 4358 Kleppe Stavanger 13.05.03

Melding om oljeforurensning i Kleppeloen

Brukere av Kleppeloen har gjort oss oppmerksomme på gjentatte tilfeller av oljeforurensing i bekken som renner gjennom det populære friluftsområdet. Brukerne registrerer tidt og ofte oljefilm på vannet og en umiskjennelig stank av diesel eller andre oljeprodukter. Dette bidrar til å forringe naturopplevelsen for brukerne. Oljeprodukter er giftige og kan påføre skade på fugleliv og andre dyre- og plantearter. Det er dessuten ulovlig å forurense uavhengig av om det skjer bevisst eller ubevisst.

Vi vil be Klepp kommune som lokal forurensingsmyndighet om å identifisere utslippskilden og sørge for at denne kommer til opphør snarest mulig. Vi ville satt pris på å bli meddelt resultatet av de undersøkelser som blir gjort for å stopp oljeforurensingen av bekken i Kleppeloen.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring Daglig leder

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavd., forurensingsseksjonen Aksjon Jærvassdrag ved sekretariatet Jærbladet

Relaterte saker: