16.10.01: Bygg turstien nå!

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

16.10.01: Bygg turstien nå!

Ordfører Leif Johan Sevland
Haakon VII’sgt. 11
4005 Stavanger

Stavanger 3.10.01

Underskriftslister med krav om tursti gjennom Mississippiskogen
I forbindelse med Stokkavannsmarsjen søndag 16.september hadde Naturvernforbundet en egen post i Mississippiskogen, like ved den etter hvert mye omtalte sorpestien mellom renseparken og Store Stokkavatn. Som et fremgår av underskriftlistene vi har lagt ved dette brevet er det et «folkekrav» at denne stien nå får en standard og fremkommelighet som kommunen kan bekjent av og som alle brukergrupper kan ha glede av.

Vi håper du kan ta et personlig initiativ for å få realisert en anstendig turvei gjennom Mississippiskogen i god tid før neste års Stokkavannsmarsj.

Her følger kravet som 62 personer skrev under på:
«Store Stokkavatn er kanskje det fineste friområdet i Stavanger med et godt utbygd turveinett som gir turgåere og andre brukere lett tilgang til flotte naturopplevelser. Men det er en «missing link» i turveinettet, nemlig adkomsten fra Missippibekken rensepark. Denne adkomsten er et stitråkk gjennom skogen som er under enhver kritikk. Her er intet tilrettelagt- resultatet er et flere meter bredt «sorpebelte» som gjør framkommeligheten vanskelig sjøl for de best skodde. Den store ferdselen har slitt av plantedekket, og trærnes røtter ligger åpent i dagen. For barnevogner og syklister er stien nesten helt uframkommelig.

Det er uforståelig for oss brukere av Store Stokkavatn at den korte stistubben mellom Store Stokkavatn og Missippibekken ikke for lengst er tilrettelagt med fast grusdekke. Det har gjennom en årrekke kommet løfter om at dette skal snart skal skje, men fortsatt venter vi. Vi som har undertegnet dette brevet og som har deltatt på Stokkavannsmarsjen søndag 16. september, ber nå om at du nå sørger for at de uverdige forholdene blir rettet på. Kan du love oss at turveien står ferdig i god tid før neste års Stokkavannsmarsj?»

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Anne Merete Andersen, Fung. Styreleder
Erik Thoring, Daglig leder


Vedlegg:
Underskriftslister med i alt 62 navn