19. april 2005 Bedre hundehold i Stavanger

Stavanger foreslår en ny lokal forskrift om hundehold som etter Naturvernforbundets oppfatning vil kunne redusere konfliktene med brukere av byens friområder. Les mer