19. april 2005 Krever ny vurdering av Høg-Jæren Vindpark

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland krever at planene for Høg-Jæren vindpark blir omfattet av de overordnede retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg som er under utarbeidelse av Miljøverndepartemenet og Olje- og energidepartementet. NVE’s konsesjon for Høg-Jæren Vindpark er påklaget av flere og i tillegg har fylkesmannen fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for vindparken