22. mai 2003 Maks 8 knop i innsjøer i Strand

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

22. mai 2003 Maks 8 knop i innsjøer i Strand

Strand 14.05.03

Naturvernforbundet i Strand
Ved: Rune Folkvord
Bjødnåsen, 4120 Tau
Tlf: 5174 4104

Strand kommune
Ved: Miljøvernleder
postboks 115
4126 Jørpeland

Forslag til forskrifter for motorferdsel på vatn i Strand

Som kjent i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, er det ikke tillatt å bruke motorisert framkomstmiddel i vatn mindre enn 2 km2 .

I Strand har vi flere vatn som er over 2 km2 . Det gjelder Bjørheimsvatnet og Østerhusvatnet som har farbar vannvei imellom seg, Vostervatnet, Tysdalsvatnet og Svortingsvatnet.

I dag er det ingen reguleringer for ferdsel på nevnte vatn. Det er derfor fri bruk med hensyn til fartøy, motorstørrelse og fart. Før har ikke dette medført noen problemer, men i dag ser vi at det blir tatt i bruk større båter til fritidsformål.

For fritidsformål ser man at det kjøres med større motorer og i stor fart både med vannski og udefinert «tullekjøring». Dette medfører sterk støy som er til stor sjenanse for folk på og ved vatna.

Alle nevnte vatn og områdene rundt, er forbundet med utstrakt bruk til friluftsformål. Motorstøy er lite forenlig med denne bruken og må derfor begrenses mest mulig.

For å holde vekke det meste av unødvendig og sjenerende støy/motorferdsel, oljeforurensing og forstyrrelse av natur, vilt og miljø, er det i mange kommuner innført forskrifter som setter bestemte begrensninger for motorferdselen på vassdrag. Det viser seg da at det først og fremst er en motorstørrelse på maks 5 hk som medfører at unødvendig bruk minsker, og støy og fart reduseres til et akseptabelt nivå.

NIS vil derfor foreslå at det også i Strand innføres forskrifter som regulerer denne ferdselen:

Forskrift om bruk av motorfartøy på Tysdalsvatnet, Østerhusvatnet, Bjørheimsvatnet, Vostervatnet og Svortingsvatnet, Strand kommune, Rogaland.

I medhold av § 4 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag legges følgende begrensninger på bruken av motorfartøy i Tysdalsvatnet, Østerhusvatnet, Bjørheimsvatnet, Vostervatnet og Svortingsvatnet:

Det er tillatt å bruke båt med motor med maksimal motorkraft inntil 5hk (3,5 kw). Maksimal tillatt fart er 8 knop (14 km/t).

Leder for Naturvernforbundet i Strand

Rune Folkvord

Relaterte saker: