24 søkere til stillingen

24 personer har søkt stillingen som formidler og prosjektleder ved Jæren våtmarkssenter/Mostun. Søkerne kommer fra flere steder i landet og flertallet har naturfaglig bakgrunn.

Den nyopprettete stillingen var annonsert på egne og andre nettsider samt i Aftenbladet, Klassekampen og Dag og Tid. Da opptellingen ble gjort 18 mai var det kommet inn 24 søkere hvorav 13 kvinner og 11 menn. 17 av søkerne var bosatt i Rogaland, de øvrige fra seks andre fylker.

Intervjukomiteen i JVS gjennomgår søkerne og vil i løpet av en ukes tid  avtale intervju med de mest aktuelle kandidatene. Etter intervjuene vil komiteen legge fram sin innstilling for styret i Naturvernforbundet Rogaland. Planen er å tilsette en person i stilllingen med oppstart 1.september.