27.08.2001: Naturvernforbundet støtter vindmøller på Svåheia i Eigersund

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

27.08.2001: Naturvernforbundet støtter vindmøller på Svåheia i Eigersund

Pressemelding:

Naturvernforbundet støtter vindmøller på Svåheia i Eigersund Fyllplassen på Svåheia i Eigersund er et svært velegnet sted for etablering av Rogalands første vindkraftpark, mener Naturvernforbundet i Rogaland. Her kan det bygges minst åtte store vindmøller, og det kan skje uten store konflikter med natur- og friluftsinteresser.
Det er Dalane Energi som planlegger vindmølleparken på Svåheia. Naturvernforbundet i Rogaland vil aktivt støtte dette prosjektet, og ber Eigersund kommune snarest om å regulere det aktuelle området til energiproduksjon. Sammen med energiutnyttelse av deponigassen i fyllingen, vil en vindkraftpark på Svåheia fremstå som et fremtidsrettet miljø- og energiprosjekt. Energiproduksjonen på Svåheia kan optimaliseres dersom det på sikt også etableres et bølgekraftverk.
Naturvernforbundet vil også aktivt støtte andre vindkraftprosjekter i fylket som har lav konfliktgrad. En analyse som er utført av Rogalandsforskning (mars 2000) viser at Rogaland har et «konfliktfritt» vindkraftpotensiale som tilsvarer en produksjon på 1 TWh, eller to Alta-kraftverk.
Norsk Vind Energis foreslåtte vindpark på Høg-Jæren er svært konfliktfylt fordi det berører betydelige verneverdier knyttet til natur, arter og landskap. Naturvernforbundet anmoder utbygger om å skrinlegge dette prosjektet jo før jo heller.

Naturvernforbundets uttalelse om vindkraftparken på Høg Jæren kan du lese på vår hjemmeside: www.naturvern.no/rogaland


Fyllplassen på Svåheia i Eigersund er et svært velegnet sted for etablering av Rogalands første vindkraftpark, mener Naturvernforbundet i Rogaland. Her kan det bygges minst åtte store vindmøller, og det kan skje uten store konflikter med natur- og friluftsinteresser.
Det er Dalane Energi som planlegger vindmølleparken på Svåheia. Naturvernforbundet i Rogaland vil aktivt støtte dette prosjektet, og ber Eigersund kommune snarest om å regulere det aktuelle området til energiproduksjon. Sammen med energiutnyttelse av deponigassen i fyllingen, vil en vindkraftpark på Svåheia fremstå som et fremtidsrettet miljø- og energiprosjekt. Energiproduksjonen på Svåheia kan optimaliseres dersom det på sikt også etableres et bølgekraftverk.
Naturvernforbundet vil også aktivt støtte andre vindkraftprosjekter i fylket som har lav konfliktgrad. En analyse som er utført av Rogalandsforskning (mars 2000) viser at Rogaland har et «konfliktfritt» vindkraftpotensiale som tilsvarer en produksjon på 1 TWh, eller to Alta-kraftverk.
Norsk Vind Energis foreslåtte vindpark på Høg-Jæren er svært konfliktfylt fordi det berører betydelige verneverdier knyttet til natur, arter og landskap. Naturvernforbundet anmoder utbygger om å skrinlegge dette prosjektet jo før jo heller.

Naturvernforbundets uttalelse om vindkraftparken på Høg Jæren kan du lese på vår hjemmeside: www.naturvern.no/rogaland