27.12.01: Naturvernhistorien til Byarkivet i Stavanger

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

27.12.01: Naturvernhistorien til Byarkivet i Stavanger

Naturvernforbundet i Rogaland
Katalog over historisk materiale 1928-1975

Materialet er innlevert til Byarkivet, Stavanger kommune. Gjenpart av katalog til biblioteket, Sølvberget.


Korrespondanse, objekt nummer

1928-1932 1

1934 2

1935-1937 I 3

1935-1937 II 4

1937-1945 5

1946-1961 6

1962-1972 7

1968-1969 8

1970-1971 9

1971 og eldre 10

1972 11

1973 I 12

1973 II 13

1973 III 14

1974 15

1974-1975-1976 I 16

1974-1975-1976 II 17

1975-1978 18

Korrespondanse «Rygjavern» 1974-1975 26

Tidsskrift

Div. hefter, «Naturfredning i Norge» årsskrifter 1917-1926 og årsskrifter
1928-1943, «Naturvern i Norge» årsskrifter 1950-1951, 1954, 1955, 1958 19

«Landsforeningen for naturfredning i Norge» årsberetning 1928-1933 20
«Landsforeningen for naturfredning i Norge» årsberetning 1938-1951 21

«Rygjavern» 1975 1-6,1976 1-4, 1977 1-6, 1978 1-6 22

«Rygjavern» 1979 1-4, 1980 1-4, 1981 1-4, 1982 1-4, 1983 1-4, 1984 1-4,
1985 1-4 23

«Rygjavern» 1986 1-4,1987 1-4, 1988 1-4, 1989 1-4, 1990 1-4,1991 1-4 24

«Rygjavern» 1992 1-4, 1993 1-4, 1994 1-4, 1995 1-4, 1996 1-4, 1997 1-4
1998 1-3 25


Periodiske trykksaker

«Varig vern av vassdrag, også i Rogaland», 1980
«Stavangers naturperler», 1991
«Sørmarka, Stavangers skogsperle», 1990
«Stokkavatnet, tur- og naturguide», 1992
«Mosvatnet, et stort smil i byens ansikt», 1990
«Vern av vassdrag, også i Rogaland», utgivelsesår ikke oppgitt
«Giftfritt hagebruk», 1997
«Fredet, men ikke reddet. Hefte om faunakriminalitet i Norge», 1990
«Naturvern i Rogaland», 1983
«Naturperler – eller kraftkjelder», 2000
«Nå må det være Rogalands tur», Verneplan IV for vassdrag, 1993
«Rogalands vassdrag naturvern kraftutbygging», 1978 27


Protokoller

Medlemsprotokoll 1928- 1962 28

Forhandlingsprotokoll, Rogaland kretsforening for naturfredning i Norge
1928-1937 29

«Kassabok», Rogaland kretsforening for naturfredning i Norge 1934-1966 30

Driftsregnskap for Rogaland naturvern 1967- 1973 31

Styreprotokoll for Rogaland naturvern 1961-1976 32

Styreprotokoll for Rogaland naturvern 1983-1985 33


Avisutklipp

1970-1974
Eldre 34

«Alternativ olje debatt – AOD» i Stavanger 1974, 1976 og 1978:

I 35

II 36


Bøker

«Perler i Rogalandsnaturen», 1. opplag 1978 37

«Perler i Rogalandsnaturen», 2. opplag 1980 38

«Perler i Rogalandsnaturen», 3. opplag 1984 39

«Perler i Rogalandsnaturen», 4. opplag 1989 40


Annet

Fuglefredningsavtaler ved Hafrsfjord, hovedvekt fra 1950-tallet 41

Naturvernåret 1970 42

Årsmeldinger fra Norges naturvernforbund og forskj. lokallag omkring 1970 43