Advarer mot tursti og badeplass på Boganes

Ambio Miljørådgivning AS advarer Stavanger kommune mot å anlegge tursti og badeplass på Boganeset. Det vil få klart negative følger for fuglelivet i området. Ambio har laget rapporten på oppdrag fra Naboforeningen på Boganes. Konklusjonene i rapporten samsvarer med Naturvernforbundets syn. Les rapporten her.

Tursti og badeplass Boganeset, Rapport

Framside – Ambio’s rapport fra Boganeset.