Aksjon myr godt i gang

Alle som gikk på tur på Tastaveden i helga merket forandringen. Bydelens myr har blitt større takket være innsatsen til 12 dugnadsfolk. Et område på seks-sju dekar i den sørlige enden av myra er ryddet for buskfuru og bjørk. Neste lørdag blir det en ny runde med ryddesjau.

Og da kan vi kanskje håpe på bedre oppslutning fra Tastabuen? Seks av dugnadsfolkene kom fra Tasta, resten fra Stokka og Storhaug. Noen flere og vi hadde blitt helt ferdige med å bære kvister og tømmerstokker ut av myra på lørdag. Men det kommer en ny sjanse neste lørdag, den 10 november. 

Det er ikke hver dag en myr blir berget i Stavanger. Ja, det er strengt tatt ikke så mange myrer igjen å ta vare på. Derfor er prosjektet på Tasta en viktig sak for hele byen. Det er her byens unge må reise om de vil se en fattigmyr med egne øyne!

Dugnadsgjengen fikk politisk besøk på lørdag. Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen kom på befaring sammen med Rogalands Avis. Frp-politikeren har lenge ivret sterkt for å vedlikeholde byens naturområder bedre, og han likte det han så på Tastaveden. Moi Nilsen har fått tall fra kommunens administrasjon som viser at det trengs ca fem millioner kroner for å drive god skjøtsel i de naturområdene som har bruk for det. Det mener han det bør være rom for i budsjettet. Også Tastaveden-nabo og AP politiker Olav T. Laake besøkte oss for å gjøre seg kjent med prosjektet.