«Alt» om Jærstrendene

Jærstrendene landskapsvernområdene har fått sin egen nettside. Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som har samlet enkeltsaker, kart, lover, regler – ja kort sagt det meste som gjelder verneområdet på denne adressen: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=36569