«Alt» om Mosvatnet og Mostun

www.mostun.no er adressen til det flunkende nye nettstedet for Mostun natursenter. Siden Mostun er autorisert som nasjonalt våtmarkssenter inneholder også nettstedet nyheter og bakgrunnsinformasjon om vår nærmeste nabo – Mosvatnet. Du vil finne informasjon og linker om Jæren våtmarkssenter som Mostun er en del av.

www.mostun.no skal gi deg svar på det meste: Hva skjer av aktiviteter og arrangementer på Mostun? Hvordan kan du delta i frivillighetsarbeidet ved Mosvatnet og på Mostun? Hva skjer i Mosvatn-naturen året rundt? Og sist, men ikke minst: Hva finnes av fakta om Mosvatnets kulturhistorie, plante- og dyrelivet, forurensingssituasjonen og turtilbud.

Nettstedet er ikke ferdig utviklet. Det vil bli oppgradert og supplert kontinuerlig. Det er Naturvernforbundets daglige leder som administrerer siden. Send gjerne tips og forslag til innhold på siden. E-post adressen vår er : rogaland@naturvern.no

Aktivitetsnivået på Mostun vil øke jamnt og trutt i tiden framover. Organisering og administrering av huset vil skje på Kalenderen. Her vil alle aktiviteter – interne og eksterne – bli forløpende publisert. Vi oppfordrer alle, ikke minst organisasjonene og de aktive, om å følge nøye med  på Kalenderen.

www.mostun.no er et felles informasjonsverktøy for senterets viktigste brukere og aktører – Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Stavanger kommune. Nettstedet er designet og tilrettelagt av Opal design AS og finansiert av Stavanger kommune, park og vei og Direktoratet for naturforvaltning.

Vi håper nettstedet blir tatt godt i mot av alle som er opptatt av Mosvatnet og Mostun natursenter. Legg gjerne www.mostun.no inn blant dine topp favoritter på internett!