Alternative oljetanker i 40 år

I år er det 40 år siden Stavanger våknet opp til en alternativ oljedebatt. Oljenæringen fikk en sterk, kritisk stemme fra sidelinjen, men det var ikke lenge det varte. Alternativ Oljedebatt forsvant inn i historien etter bare tre arrangementer.

I utgangspunktet var det imponerende hva et lite og ressursfattig fylkeslag klarte å utrette i 1974. Det hele startet med at Norges Naturvernforbund spurte om vi kunne ta på oss å være teknisk og praktisk medhjelper til Alternativ oljedebatt (AOD). Snart viste det seg at fylkeslaget måtte ta det hele og fulle ansvar for arrangementet. Løsningen ble å søke praktisk og økonomisk samarbeid med andre kritiske organisasjoner lokalt – Natur og Ungdom, fiskarlaget, bygdeungdomslaget og bondelaget.

Alternativ oljedebatt var en skyggekonferanse til ONS som da som nå arrangerte sin oljemesse på Tjensvoll. Der var  ikke AOD velkommen. Oljefolket mislikte «konkurransen» og det var sjølsagt et godt tegn. Så var da også foredragsholderne i AOD plukket fra øverste hylle i norsk samfunnsdebatt. Professorene Thorolf Rafto og Arne Næss, politikerne Berge Furre (SV), Egil Aarvik (Krf) og Gunnar Berge, internasjonale forskere fra England, Irland og vår egen Thor Heyerdal jr. I Misjonhallen benket 700 publikummere seg i byens største møtesal for å lytte til Erik Damman og hans nystiftete Fremtiden i vår hender.

Alt dette ble ble loset trygt i havn  av lokale aktivister, ledet av Helge Ole Bergesen og Rogaland Naturverns formann, Asbjørn Simonsen.

Gjøkungen hadde plassert seg i oljenæringens i reir, men levetida ble kort. AOD ble arrangert i 1976 og 1978, da med Norges Naturvernforbund ved roret.

Så er ti-tusenkroners spørsmålet: Nyttet det? Fikk de alternative oljetankene innflytelse på norsk oljepolitikk? Svarene finnes ikke de i omfangsrike bøkene som historikere og journalister har skrevet om det norske oljeeventyret. De handler om nettopp det – eventyret. De kritiske stemmene fra miljøbevegelse, havforskere , fiske og jordbruk er ikke levnet særlig oppmerksomhet. Fortsatt er vi noen som venter på annet enn den oljesmurte oljehistorien.