Andelseiere på høsttur

Naturvernforbundets båtlag «Marøyferjå» kan ikke by sine andelseiere på fasanmiddager, men gode opplevelser i gammelt kulturlandskap. Båtlagets årlige tur gikk av stabelen lørdag 20.oktober og 12 andelseiere stilte i Breivik båthavn med mat og kaffi i sekkene.

I vakkert og stille høstvær gikk turen til Marøy der Erik Thoring og dugnadsentusiastene Asbjørn Simonsen og Sigurd Wold geleidet turgjengen på kryss og tvers av øya. Noen kjente øya fra før, mens det for andre var første gang. Flere ytret ønske om å delta i vinterens dugnad, det er fortsatt mange oppgaver å ta fatt i. I vinter skal 22 villsauer livberge seg på røsslyng og annet spiselig. Det meste av flokken på 26 lam som gikk på øya i sommer er slaktet, mens de minste får gå og fete seg opp på beiter i Strand. Andelseierne i Marøyferjå får forøvrig anledning til å kjøpe lam direkte fra bøndene.

Turen ble som seg hør og bør avsluttet med kaffibål i strandsteinene.