Anker til Høyesterett

Norges Naturvernforbund og Arild Austerheim mener lagmannsrettens dom i tvisten om Tjelmenvegen i Sauda er preget av vilkårlighet og feil saksbehandling. I anken som går til kjæremålsutvalget i Høyesterett blir det også dokumentert at kostnadene ved bygging av vegen er vesentlig høyere enn det retten har lagt til grunn.

Les omtale i bladet Ryfylke