Åpent klimaseminar i Stavanger lørdag 21. mars

Det kommer foredragsholdere fra både kirken, politikken og næringslivet. Hensikten er å skape en møteplass for kirkens representanter, stortingspolitikere fra Rogaland og folk fra oljebransjen til en samtale og dialog om klima-, energi- og utviklingsspørsmål. Seminaret er gratis og det blir servert lunsj.

Seminaret finner sted i Miljøshøyskolens aula og arrangøren har gjort det med med tanke på klimatoppmøtet i København i desember 2009. Seminarets arrangør håper å få til en god dialog rundt følgende temaer:

  1. Hvordan kan Norge bidra til utvikling i fattige land, samtidig som nødvendige utslippskutt tas nasjonalt?
  2. Hvordan kan vi sikre tilstrekkelige og forutsigbare midler til teknologi, utslippsreduksjoner og klimatilpasningstiltak i fattige land?
  3. Hva bør være de norske posisjonene i forhandlingene frem mot København?
  4. Hva kan Norge gjøre for å skape fremdrift i forhandlingene og større tillit mellom fattige og rike land?

Se hele programmet for klimaseminaret

Klimaendringer rammer de fattigste hardest. For mennesker som lever i fattigdom i sør fremstår klimaendringene som den største trusselen mot utvikling. For mange står både levebrødet og livet i fare.