Arbeiderpartiet for nasjonalpark?

Et enstemmig årsmøte i Strand Arbeiderparti vil ha Preikestolen nasjonalpark. Lokallaget vil fremme et slikt forslag når Rogaland Arbeiderparti skal ha ha sitt årsmøte 19. og 20. mars.

Strand Arbeiderparti mener Jørpelandsheia med Preikestolen er et unikt naturområde og et av regionens best besøkte turterreng. Hele området kvalifiserer til status som nasjonalpark og det håper lokallaget at fylkeslaget er enig i.

Årsmøtet i Rogaland Høyre har unnlatt å ta stilling til forslaget om Preikestolen nasjonalpark. Som kjent har Stavanger Høyre programfestet et ønske om nasjonalpark. Forslaget ble imidlertid ikke fremmet på årsmøtet. Rogaland Høyre har dermed ikke tatt stilling til nasjonalparken sjøl om stortingsrepresentant Siri H. Meling ga uttrykk for en negativ holdning i et intervju med Aftenbladet. Melings uttalelser er private og er ikke nødvendigvis representative for synspunktene i Høyres fylkestingsgruppe.