Årets julegave til Mostun?

Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet skal tildele den siste av fem autorisasjoner for nasjonale våtmarkssentra. Mostun natursenter er i finaleheatet i lag med friluftsfyret Kvassheim og Orre friluftshus. Autorisasjon betyr fire millioner kroner fordelt over fem år.

Så langt har miljøvernmyndighetene tildelt 3 autorisasjoner til sentra i det sentrale østlandsområdet og en autorisasjon til Ørland våtmarkssenter i Sør-Trøndelag. Den siste tildelingen lar vente på seg, Om det er godt eller dårlig nytt for Jærens kandidatur er vanskelig å tolke. Men det vil være overraskende om Mostun og Jæren taper på oppløpet.

Etter anmodning fra Direktoratet er tre våtmarkssenter/utstillingsrom  samlet under hatten Jæren våtmarksenter. Det er Mostun som drives av Naturvernforbundet i samarbeid med lokallagene av Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Botanisk Forening. Mostun har etter ett års drift etablert en god arena for kunnskapsformidling til et potensielt stort publikum. Ingen andre sentra i landet ligger så til de grader midt i en storby. I Jæren våtmarkssenter skal Mostun være hovedbase med Kvassheim og Orre som satelitter.

Friluftsfyret Kvassheim blir drevet av Jæren friluftsråd og inneholder en varmestue, undervisningsrom og to faste utstillinger. Den ene utstillingen handler om Ramsar-områdene på Jæren og er finansiert av fylkesmannen i Rogaland. I Orre friluftshus er det en eldre utstilling om naturmangfoldet i Jærstrendene landskapsvernområde.

Investeringene som er gjort på Mostun, Kvassheim og Orre blir ikke utnyttet så godt som ønskelig. Mangel på pedagogiske ressurser gjør at formdilingstilbudet til barn og unge er svakt. Det kan forbedres betydelig ved autorisasjon. Det er nemlig en forutsetning at det meste av midlene skal brukes til aktiv formidling.

Så er spørsmålet om Bård Vegar Solhjell følger opp sitt eget postulat om å prioritere våtmarkssentra i befolkingstette områder. I så fall er det umulig å komme utenom Mostun og Jæren våtmarkssenter. Statsråden er hjertelig velkommen til Stavanger og Mostun med en hyggelig julegave på innerlomma!