Årets miljøduell 24. april i Stavanger

Denne dagen håper vi å se deg på puben Martinque (Nytorget 14, 2. etasje) like ved St.Petri kirka i Stavanger. Kl. 18. holder vi vårt årsmøte og kl. 19.30 smeller vi til med årets miljøduell: Gunnar Kvassheim (V) versus Hallgeir Langeland (SV). Har de rød-grønne innfridd forventningene om en aktiv og offensiv miljøpolitikk? Eller var alt mye grønnere før, under Bondevik-regjeringen? Svar kan vi ikke love, men en frisk og god debatt mellom to av landets fremste miljøpolitikere kan vi garantere. Møtet er åpent for alle interesserte.

Dagsorden for årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland og Naturvernforbundet Nord-Jæren

Tid: Mandag 24. april, kl. 18.00–19.10 Sted: Puben Martinque, Nytorget 14 i Stavanger

1) Velkomst ved styreleder i NiR, Jørund Ubøe Soma

2) Valg av ordstyrer og referent

3) Styrets beretning for NiR og NNJ

Beretningene blir lagt ut på www.naturvern.no/rogaland innen fredag 7.april og deles ut på årsmøtet.

4) Regnskap for 2005

Regnskapet blir lagt ut på vår hjemmeside innen fredag 7. april og deles ut på årsmøtet.

5) Budsjett og arbeidsprogram for 2006

Styrets forslag deles ut på årsmøtet.

6) Uttalelse fra årsmøtet

Eventuelle forslag bør være styret i hende innen 3.april. Eventuelle forslag legges ut på vår hjemmeside innen fredag 7.april.

7) Forslag om tillegg til statutter for NiR’s naturvernfond

Styret fremmer følgende forslag for årsmøtet:

”Styret i Naturvernforbundet i Rogaland kan disponere inntil kr. 30 000 årlig fra fondets kapital. Fondets grunnkapital skal til en hver tid være minimum kr. 75 000. Det forutsettes at midlene skal brukes i samsvar med fondets formål.”

8) Valg av leder og styret

Forslags framlegges av valgkomiteen.

9) Valg av valgkomité og revisor

Årsmøtet avsluttes seinest kl 19.10.

Klokka 19.30 starter en miljødebatt mellom leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim, (V) og medlem av Stortingets samferdselskomité, Hallgeir Langeland, (SV). Tema: Regjeringens miljøpolitikk sett fra Rogaland.

Mer info om debatten- følge med i lokalpressen og på vår hjemmeside.

Mat og drikke kan kjøpes på Martinque. Debattmøtet er åpent for alle.

Dagsorden for årsmøtet 24. april

Politisk duell mellom Gunnar Kvassheim, V, og Nils Langeland SV.