Arrogant av Lyse

Jørpeland Kraft der Lyse er majoritetseier, har kastet sine øyne på nye vassdrag i Jørpelandsheia. Selskapet søker nå konsesjon for regulering av Solheimsåna og Kaldalstjørn.

Strand kommunestyre har tidligere sagt nei til utbygging av vassdraget som er en innfallsport til Preikestolområdet. – Lyse opptrer arrogant, mener Ove S. Førland i Naturvernforbundet i Strand.

Brev til Strand kommunestyre; Våg å si nei!