Årsmøte i Naturvernforbundet i Rogaland

Vanlige årsmøte saker. 

Info om åpent arrangement kl. 19.30 samme kveld kommer seinere.