Årsmøte i Naturvernforbundet i Rogaland

Tid: Mandag 16.april kl. 19.00 Sted: Mostun i Stavanger, Henrik Ibsensgate 49.

Dagsorden:

Styrets beretning for 2011
Regnskap for 2011
Budsjett og arbeidsplan for 2012

Valg av styre og revisor for 2012

Årsmøte for Nord-Jæren lokallag

Årsmøtesaker og valg

Årsmøtene avsluttes seinest kl. 20.30. Deretter er det sosialt samvær med bevertning og orienteringer med bilder fra Naturvernforbundets prosjekter. Vi avslutter seinest kl. 21.30.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til å delta!

Atkomst til Mostun er enklest til fots, med sykkel eller med buss. Kommer du med bil kan parkering skje i parkeringshuset ved Stavanger Storhall.

Årsmøtesakene blir lagt ut på www.naturvern.no/rogaland fra mandag 2.april