Årsmøte mandag 11.april

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland er berammet til mandag 11.april. Møtet blir arrangert i Stavanger, men årsmøtelokale er ikke endelig bestemt. Valgkomiteen ønsker forslag til nye styrekandidater.

Har du lyst å gjøre en konkret innsats for natur- og miljøvern i Rogaland er styret i fylkeslaget den viktigste arenaen. Valgkomiteen melder at det er to ledige plasser som varamedlemmer til styret, og oppfordrer alle interesserte om å melde seg. Du trenger ingen spesiell kompetanse for å delta i styrearbeidet, det viktigste er interesse og engasjement. Styret har sju – åtte møter i året.

Ta kontakt med oss på e-post rogaland@naturvern.no eller kontakt valgkomiteen direkte ved Anndi Lomeland Jacobsen. Anndi har tlf 90746547 og e-post anndilo@live.no